Van inzicht naar uitzicht

Als ontwikkeling stagneert

Als ontwikkeling stagneert - binnen werk of privé, door een conflict of anderszins – is het altijd een uitdaging op zoek te gaan naar mogelijkheden verder te groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen daar de potenties al voor in zich draagt. Toch liggen de mogelijkheden lang niet altijd voor het oprapen. Het vraagt energie en tijd om ze te zien en te exploreren. En aan dat proces levert ‘Uitzicht door Inzicht.nu’ graag een bijdrage.

Onze rol in uw ontwikkeling

Als u wilt dat wij u begeleiden bij uw groei, kijken we eerst naar waar u nu staat. Dat doen we vanuit de wetenschap dat inzicht nodig is om uitzicht te krijgen. Maar weten wie je ten diepste bent of wat er ten diepste speelt, is niet genoeg. Uitzicht ontstaat pas als u in staat bent te handelen vanuit verworven inzichten.

‘Uitzicht door Inzicht.nu’ begeleidt u als coach of als mediator in het proces van inzicht naar uitzicht. We doen dat op basis van psychologische inzichten en stimuleren u steeds naar actie en doel. En zo ontstaat verandering, beweging en groei in nauwe samenwerking tussen u en ons.

Co-active coaching

Als coach ondersteunen wij u in uw groeiproces op basis van de principes van co-active coaching. Dat betekent dat wij:

  • u coachen vanuit een positieve grondslag;
  • u stimuleren te zoeken naar oplossingen in plaats van te kijken naar problemen;
  • u ondersteunen bij het ontdekken van uw diepe motivatie;
  • u aanzetten om vanuit uw diepste drijfveren te komen tot actie.

Steeds met als doel ervoor te zorgen dat u niet alleen dromen heeft, maar ze ook realiseert.

 

Mediation

Als onafhankelijk bemiddelaar helpen wij u en uw ‘tegenpartij’ bij het vinden van een oplossing voor uw werkgerelateerde conflict. Dat betekent dat wij:
de communicatie tussen u en uw ‘tegenpartij’ weer op gang brengen;

  • u ondersteunen bij het verplaatsen van de focus van het verleden naar de toekomst;
  • u stimuleren op zoek te gaan naar bevredigende oplossingen met het oog op een nieuwe, werkbare toekomst.

Steeds met als doel vanuit het conflict te komen tot persoonlijke groei. Er is immers geen glans zonder wrijving!