Vergoedingen

Mediation

Als u kiest voor mediation bij het oplossen van een conflict en gebruik maakt van de diensten van Uitzicht door Inzicht.nu, betaalt uw werkgever wellicht (een deel van) de kosten.

Coaching

Mogelijk kunt u via uw zorgverzekeraar in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding. Het is verstandig om van tevoren met uw zorgverzekeraar te overleggen of u op basis van de door u afgesloten verzekering voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt. Bij het indienen van declaraties bij zorgverzekeraars hebt u vaak de AGB-code van de ‘behandelaar’ nodig. De code van Carolien ten Brinke van ‘Uitzicht door Inzicht.nu’ is 94001050.

Daarnaast is het mogelijk dat uw werkgever een traject (deels) bekostigd.

Basis-GGZ

Ook is het mogelijk om een behandeling via uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig, door uw (huis) arts uitgeschreven. U kunt zich rechtstreeks bij Uitzichtdoorinzicht.nu aanmelden, of via Shared Ambition B.V. te Amersfoort (https://www.sharedambition.com/praktijk/). Via Shared Ambition zal de aanvraag verder afgehandeld worden alsook de declaraties verlopen.

Wanneer de klachten voldoen aan een DSM-diagnose, dan wordt deze doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn enkele diagnoses die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. De betreffende verzekeraar kan deze informatie verstrekken. Alleen de kosten van het wettelijk en eventueel vrijwillig eigen risico komen voor uw eigen rekening. Er wordt gedeclareerd aan het einde van het behandeltraject direct bij de zorgverzekeraar, cliënten kunt dus ook pas na afloop van het behandeltraject een rekening van hun zorgverzekeraar verwachten.

Als de klachten niet voldoen aan een DSM-diagnose of betreft het een niet-vergoedde DSM-diagnose, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. In dit geval wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts of zal de cliënt de behandeling zelf moeten betalen.