Onze therapie
opbouw

Hoe helpen wij u verder?
Van diagnostiek naar behandeling tot
aan supervisie diagnostiek en behandeling voor psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG).

De intake

Fase 1
Fase 1
De intake
Tijdens de intake (2 tot 3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en waaraan u wilt werken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. We stellen samen in uw behandelplan concrete en haalbare doelen in uw behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Een onderdeel van de intakefase kan zijn, dat er gebruik gemaakt wordt van uitgebreidere diagnostiek (zie kopje diagnostiek).
Contact
Fase 2

De therapie fase

Fase 2
De Therapie

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op het geven van inzicht. Er wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden waarvan de werkzaamheid door middel van onderzoek is aangetoond. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Tijdens uw behandeling zal regelmatig worden geëvalueerd. In het begin is het contact vaak wekelijks. Later in de behandeling vinden de gesprekken minder frequent plaats, bijvoorbeeld één keer in de twee of drie weken.

Contact
Fase 3

De afronding

Fase 3
De afronding
De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoelang de afronding van een behandeling duurt. Het resultaat van behandeling verschilt ook van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na behandeling verdwenen zijn. In andere gevallen heeft men geleerd hoe met een klacht om te gaan teneinde er zo weinig mogelijk hinder van te hebben.

Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar bent u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog zaken blijven liggen? Wat moet u doen als uw klachten in de toekomst terugkomen? Om de resultaten van de behandeling te meten zal ik u vragen tijdens en na de behandeling vragenlijsten in te vullen.
Contact
Wat wij doen

Met welke klachten kunt
u bij ons terecht?

Stress
klachten

Angst
klachten

Somberheids
klachten

Zelfbeeld en
zelfwaardering

Verwerken
van trauma

Lichamelijke
klachten

Hoogbegaafd,
autisme, ADHD

Persoonlijkheids
problematiek

Diensten