In geval van nood

In geval van nood Uitzichtdoorinzicht.nu heeft geen 24-uurs bereikbaarheidsdienst. In geval van nood kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. De huisarts kan u, indien nodig doorsturen naar de crisisdienst van de GGZ.

Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft. Ik vind het prettig als u dit met mij zou bespreken; we kunnen samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, kunt u gebruik maken van formele mogelijkheden.

Wanneer u vindt dat uw therapeut ernstig tekortschiet in haar professioneel handelen, kunt u op grond van de wet BIG ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (070 381 37 00). Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan een beroepscode.
Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is deze terug te vinden.
In de beroepscode is de privacy geregeld en wordt aangegeven dat informatie aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de cliënt mag worden doorgegeven.

Tevens maak ik gebruik van de klachtenregeling via het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP),
Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz - NIP (psynip.nl)

Vergoedingen

Zelf betalen:
Neem contact op.

Voor werkgevers:
Neem contact op.

Vergoeding via zorgverzekering:
Uitzichtdoorinzicht.nu heeft er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De voordelen daarvan zijn dat de verzekeraar geen enkele invloed heeft op het aannamebeleid, de wijze waarop de gesprekken gevoerd worden en de duur van de behandeling.

Verzekeraars mogen u als verzekerde korten op uw vergoeding. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft wordt de behandeling meestal wel volledig vergoed, bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen de 60-100%.
Daarbij dient u ook rekening te houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico dat de zorgverzekeraar jaarlijks bij u in rekening brengt wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, alsook uw eigen risico.

Informeer vooraf bij uw verzekeraar welke vergoeding geldt bij niet-gecontracteerde zorg in de specialistische GGZ en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

Uitzichtdoorinzicht.nu hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit.
Zie site | Contractvrije Psycholoog

Iedere maand ontvangt u van mij een rekening.
Deze kunt u zelf indienen bij uw verzekeraar.
U moet zelf de kosten voldoen aan mijn praktijk.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de specialistische GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut aan te bieden. U kunt deze inzien in mijn praktijk.

Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.